Thùng rác đơn, 15 lít, Hailo Mono, model 3515-00 Thép, phủ nhựa, màu trắng