RAPIDO

Chảo từ men Đức Rapido 28cm đáy chấm

Giá: 600.000 VNĐ

Giá KM : 420.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
Chảo từ men Đức Rapido 24cm đáy chấm

Giá: 560.000 VNĐ

Giá KM : 392.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
NỒI HẤP RAPIDO RK28S

Giá: 1.500.000 VNĐ

Giá KM : 1.050.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
BỘ NỒI CHẢO RAPIDO RK162024P

Giá: 350.000 VNĐ

Giá KM : 2.450.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- -600%
BỘ NỒI XỬNG HẤP RAPIDO RK162024S

Giá: 350.000 VNĐ

Giá KM : 2.450.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- -600%
HÚT MÙI ĐIỀU KHIỂN CƠ RH700SM

Giá: 2.800.000 VNĐ

Giá KM : 1.960.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
HÚT MÙI RAPIDO RH700SD

Giá: 3.400.000 VNĐ

Giá KM : 2.380.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN RAPIDO RC2000ES

Giá: 980.000 VNĐ

Giá KM : 680.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 31%
BẾP TỪ ĐƠN RAPIDO RI2000ES

Giá: 1.080.000 VNĐ

Giá KM : 756.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
BỘ NỒI 3 CHIẾC RAPIDO RK182024

Giá: 3.000.000 VNĐ

Giá KM : 2.100.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%