HAFELE

Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-IS772EA

Giá: 18.990.000 VNĐ

Giá KM : 15.167.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-IS773EA

Giá: 19.990.000 VNĐ

Giá KM : 15.957.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
Vòi rửa bát Häfele HT19-CH2F285

Giá: 4.990.000 VNĐ

Giá KM : 3.957.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 21%
Vòi rửa bát Blanco Mida màu chrome

Giá: 4.990.000 VNĐ

Giá KM : 3.957.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 21%
Vòi rửa bát Hafele HT20-GH1P259

Giá: 10.690.000 VNĐ

Giá KM : 8.517.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
Chậu inox 304 Häfele HS20-SSN1S50

Giá: 4.590.000 VNĐ

Giá KM : 3.617.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 21%
Chậu inox 304 Häfele HS19-SSN1R50

Giá: 2.390.000 VNĐ

Giá KM : 1.897.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 21%
Chậu Blanco inox 304 Quatrus R15 340-IU

Giá: 7.990.000 VNĐ

Giá KM : 6.317.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 21%
Chậu inox 304 Häfele HS20-SSN1S60

Giá: 5.790.000 VNĐ

Giá KM : 4.607.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
Chậu inox 304 Häfele HS19-SSD1R60

Giá: 2.790.000 VNĐ

Giá KM : 2.207.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 21%