BLANCO

Chậu rửa chén Blancozia 9 màu đen (ZD) 567.68.340

Giá: 12.190.000 VNĐ

Giá KM : 9.747.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
Chậu rửa chén Blancozia 9 màu Jasmine 567.68.640

Giá: 12.190.000 VNĐ

Giá KM : 9.747.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
Chậu rửa chén Blancozia 8S màu đen 565.76.350

Giá: 13.690.000 VNĐ

Giá KM : 10.947.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
Chậu rửa chén Blancozia 9 màu vàng 567.68.649

Giá: 10.990.000 VNĐ

Giá KM : 8.767.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
Chậu rửa chén Blancozia 8S màu xám 565.76.959

Giá: 11.990.000 VNĐ

Giá KM : 9.587.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
Chậu rửa chén Blancozia 8S màu vàng 565.76.659

Giá: 11.990.000 VNĐ

Giá KM : 9.587.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
Bộ Chậu rửa chén inox Blanco – LEMIS XL 8-IF

Giá: 6.990.000 VNĐ

Giá KM : 5.597.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
Vòi rửa chén Blancomida màu Jasmine 569.07.600

Giá: 4.590.000 VNĐ

Giá KM : 3.677.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
VÒI BẾP BLANCOMIDA MÀU XÁM 569.07.900

Giá: 4.590.000 VNĐ

Giá KM : 3.677.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
VÒI BLANCO LINUS-S MÀU KEM 565.68.650

Giá: 11.100.000 VNĐ

Giá KM : 8.887.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%