Lavabo đặt trên bàn

CHẬU ĐẶT BÀN VERO 588.45.022

Giá: 9.900.000 VNĐ

Giá KM : 7.907.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ĐẶT BÀN CAPE COD 460

Giá: 23.400.000 VNĐ

Giá KM : 18.707.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ĐẶT BÀN CAPE COD 588.45.240

Giá: 23.400.000 VNĐ

Giá KM : 18.707.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ĐẶT BÀN DURAVIT HAPPY D.2

Giá: 10.200.000 VNĐ

Giá KM : 8.147.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ĐẶT BÀN LUV 588.45.181

Giá: 34.000.000 VNĐ

Giá KM : 27.187.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU RỬA ĐẶT BÀN DURAVIT 588.45.182

Giá: 35.000.000 VNĐ

Giá KM : 26.237.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
CHẬU ĐẶT BÀN BACINO 588.45.041

Giá: 14.500.000 VNĐ

Giá KM : 11.587.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ĐẶT BÀN VERO 588.45.024

Giá: 14.500.000 VNĐ

Giá KM : 11.617.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ĐẶT TRÊN BÀN COMPACT 588.82.202

Giá: 2.590.000 VNĐ

Giá KM : 2.067.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ĐẶT TRÊN BÀN COMPACT 588.82.011

Giá: 3.390.000 VNĐ

Giá KM : 2.707.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%