Lavabo âm bàn

CHẬU ÂM BÀN VERO 588.45.282

Giá: 8.800.000 VNĐ

Giá KM : 7.027.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ÂM BÀN DURAVIT 588.45.088

Giá: 8.500.000 VNĐ

Giá KM : 6.807.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ÂM BÀN DURAVIT STARCK 3

Giá: 8.100.000 VNĐ

Giá KM : 6.477.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ÂM BÀN ĐÁ VERO 588.45.021

Giá: 8.400.000 VNĐ

Giá KM : 6.717.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ÂM BÀN HAFELE COMPACT 588.82.208

Giá: 1.990.000 VNĐ

Giá KM : 1.587.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ÂM BÀN HAFELE COMPACT 588.82.109

Giá: 2.590.000 VNĐ

Giá KM : 2.067.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ĐẶT TRÊN BÀN REGAL 588.82.211

Giá: 3.890.000 VNĐ

Giá KM : 3.107.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%