Lavabo & Chậu tủ

Lavabo đặt bàn Happy D.2

Giá: 13.500.000 VNĐ

Giá KM : 10.807.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
LAVABO ĐẶT BÀN NILE 485 X 395 X 145

Giá: 3.790.000 VNĐ

Giá KM : 3.220.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Lavabo Đặt Bàn Vero 600 x 470 mm

Giá: 10.120.000 VNĐ

Giá KM : 8.090.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
Lavabo Bán Âm VOLGA 500

Giá: 3.790.000 VNĐ

Giá KM : 3.220.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Lavabo đặt bàn VOLGA 415

Giá: 3.390.000 VNĐ

Giá KM : 2.880.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Lavabo Treo Tường RHINE 500

Giá: 3.630.000 VNĐ

Giá KM : 3.080.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Lavabo vành nổi THAMES 460

Giá: 2.790.000 VNĐ

Giá KM : 2.370.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Lavabo Đặt Bàn RHINE 698

Giá: 4.620.000 VNĐ

Giá KM : 3.920.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Lavabo Dương Bàn – LF5017

Giá: 2.420.000 VNĐ

Giá KM : 2.130.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 12%
Lavabo Dương Bàn – LF5016

Giá: 1.540.000 VNĐ

Giá KM : 1.330.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 14%