Lavabo & Chậu tủ

CHẬU ĐẶT BÀN VERO 588.45.022

Giá: 9.900.000 VNĐ

Giá KM : 7.907.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ĐẶT BÀN CAPE COD 460

Giá: 23.400.000 VNĐ

Giá KM : 18.707.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ĐẶT BÀN CAPE COD 588.45.240

Giá: 23.400.000 VNĐ

Giá KM : 18.707.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ĐẶT BÀN DURAVIT HAPPY D.2

Giá: 10.200.000 VNĐ

Giá KM : 8.147.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ĐẶT BÀN LUV 588.45.181

Giá: 34.000.000 VNĐ

Giá KM : 27.187.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU RỬA ĐẶT BÀN DURAVIT 588.45.182

Giá: 35.000.000 VNĐ

Giá KM : 26.237.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
CHẬU DƯƠNG VÀNH DURASTYLE 588.45.202

Giá: 11.000.000 VNĐ

Giá KM : 8.787.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU DƯƠNG VÀNH DURASTYLE 588.45.206

Giá: 11.600.000 VNĐ

Giá KM : 9.267.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU ÂM BÀN VERO 588.45.282

Giá: 8.800.000 VNĐ

Giá KM : 7.027.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
CHẬU BÁN ÂM VERO 588.45.026

Giá: 13.300.000 VNĐ

Giá KM : 10.627.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%