Bàn cầu 2 khối

Bàn Cầu Hai Khối Nắp Êm – CD1341

Giá: 4.200.000 VNĐ

Giá KM : 3.697.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 12%
Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) – CD1338(CDS1338)

Giá: 2.277.000 VNĐ

Giá KM : 2.050.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 10%
Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) – CT1338 ( CTS1338)

Giá: 2.079.000 VNĐ

Giá KM : 1.870.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 10%
Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) – CD1325(CDS1325)

Giá: 2.123.000 VNĐ

Giá KM : 1.910.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 10%
Bàn Cầu Hai Khối (Nắp Êm) – CT1325(CTS1325)

Giá: 1.925.000 VNĐ

Giá KM : 1.737.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 10%
Bàn Cầu Hai Khối Nắp Êm – CD1340

Giá: 3.343.000 VNĐ

Giá KM : 3.007.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 10%
Bàn Cầu Hai Khối Nắp Êm – CD1331

Giá: 2.773.000 VNĐ

Giá KM : 2.497.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 10%
BỒN CẦU HAI KHỐI TINANIA 588.64.480

Giá: 10.560.000 VNĐ

Giá KM : 10.030.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 5%
BỒN CẦU HAI KHỐI  588.64.490

Giá: 8.140.000 VNĐ

Giá KM : 7.730.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 5%
BÀN CẦU HAI KHỐI COMPACT 588.79.404

Giá: 6.990.000 VNĐ

Giá KM : 5.587.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%