Linh kiện

ĐÈN UV KAROFI

Giá: 910.000 VNĐ

Giá KM : 817.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 10%
MÀNG RO PURIFIM – USA

Giá: 870.000 VNĐ

Giá KM : 737.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
LÕI SỐ 3 – LÕI CTO – GAC

Giá: 85.000 VNĐ

Giá KM : 77.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 9%
MÀNG LỌC RO 100GPD HÀN QUỐC – LÕI SỐ 4

Giá: 845.000 VNĐ

Giá KM : 710.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 16%
MÀNG RO PURIFIM – USA

Giá: 870.000 VNĐ

Giá KM : 730.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 16%
TỦ KAROFI IQ CAO CẤP

Giá: 910.000 VNĐ

Giá KM : 867.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 5%
LÕI 6/7/8 – LÕI ORP ALKALINE

Giá: 375.000 VNĐ

Giá KM : 317.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
BƠM TĂNG ÁP KAROFI

Giá: 695.000 VNĐ

Giá KM : 597.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 14%
LÕI SỐ 4 – MÀNG LỌC RO

Giá: 642.000 VNĐ

Giá KM : 540.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 16%
BỘ LÕI CATION 2

Giá: 375.000 VNĐ

Giá KM : 310.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 17%