Cây nước nóng lạnh RO

Máy lọc nước Karofi OPTIMUS HOT+ O-H238

Giá: 11.990.000 VNĐ

Giá KM : 10.157.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Cây nóng lạnh Karofi HC18-RO

Giá: 10.160.000 VNĐ

Giá KM : 8.627.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Cây nóng lạnh Karofi HCV200RO

Giá: 8.120.000 VNĐ

Giá KM : 6.897.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Cây nóng lạnh Karofi HC300RO

Giá: 9.290.000 VNĐ

Giá KM : 7.867.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Cây nóng lạnh Karofi HCV362

Giá: 10.690.000 VNĐ

Giá KM : 9.067.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Cây nóng lạnh Karofi HCV351-WH

Giá: 9.380.000 VNĐ

Giá KM : 7.957.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Máy lọc nước nóng lạnh OPTIMUS HOT O-H128

Giá: 9.990.000 VNĐ

Giá KM : 8.427.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 16%