Bộ nồi & xoong chảo

CHẢO HÄFELE 24 X 4.5 CM 531.08.008

Giá: 990.000 VNĐ

Giá KM : 937.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 5%
BỘ NỒI CHẢO HAFELE MÀU ĐEN 531.08.043

Giá: 5.990.000 VNĐ

Giá KM : 4.787.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
BỘ NỒI CHẢO MÀU ĐỎ 531.08.042

Giá: 5.990.000 VNĐ

Giá KM : 4.787.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
Chảo từ men Đức Rapido 28cm đáy chấm

Giá: 600.000 VNĐ

Giá KM : 420.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
Chảo từ men Đức Rapido 24cm đáy chấm

Giá: 560.000 VNĐ

Giá KM : 392.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
NỒI HẤP RAPIDO RK28S

Giá: 1.500.000 VNĐ

Giá KM : 1.050.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
BỘ NỒI CHẢO RAPIDO RK162024P

Giá: 350.000 VNĐ

Giá KM : 2.450.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- -600%
BỘ NỒI XỬNG HẤP RAPIDO RK162024S

Giá: 350.000 VNĐ

Giá KM : 2.450.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- -600%
BỘ NỒI 3 CHIẾC RAPIDO RK182024

Giá: 3.000.000 VNĐ

Giá KM : 2.100.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU RAPIDO RAF4.0M

Giá: 1.400.000 VNĐ

Giá KM : 980.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%