Bếp từ

BẾP TỪ ĐƠN TEKA 112510005

Giá: 1.980.000 VNĐ

Giá KM : 1.537.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 22%
BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU TEKA 112510004

Giá: 13.629.000 VNĐ

Giá KM : 10.217.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU TEKA 40240550

Giá: 13.849.000 VNĐ

Giá KM : 10.327.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU TEKA 112510003

Giá: 13.959.000 VNĐ

Giá KM : 10.457.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU TEKA 10210116

Giá: 14.245.000 VNĐ

Giá KM : 10.637.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU TEKA 10210158

Giá: 19.349.000 VNĐ

Giá KM : 14.457.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU TEKA 10210071

Giá: 23.190.000 VNĐ

Giá KM : 17.357.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
BẾP TỪ 4 VÙNG NẤU TEKA 10210162

Giá: Liên Hệ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU TEKA 10210173

Giá: 26.169.000 VNĐ

Giá KM : 19.587.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU TEKA 10210206

Giá: 27.599.000 VNĐ

Giá KM : 20.657.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 & 0389488990 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%