Giá dao thớt & gia vị

Giá dao thớt inox nan vuông mạ crom, ray giảm chấn

Giá: 2.440.000 VNĐ

Giá KM : 1.708.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
Giá dao thớt inox nan vuông mạ crom, ray giảm chấn

Giá: 2.550.000 VNĐ

Giá KM : 1.785.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
Giá dao thớt inox nan vuông mạ crom, ray giảm chấn

Giá: 2.650.000 VNĐ

Giá KM : 1.855.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
Giá dao thớt nan dẹt inox bóng cao cấp ray giảm chấn

Giá: 2.450.000 VNĐ

Giá KM : 1.715.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
Giá dao thớt nan dẹt inox bóng cao cấp ray giảm chấn

Giá: 2.550.000 VNĐ

Giá KM : 1.785.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
Giá dao thớt nan dẹt inox bóng cao cấp ray giảm chấn

Giá: 2.650.000 VNĐ

Giá KM : 1.855.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
Giá dao thớt nan dẹt inox bóng cao cấp ray giảm chấn

Giá: 2.750.000 VNĐ

Giá KM : 1.925.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
Giá dao thớt chai lọ hộp

Giá: 2.400.000 VNĐ

Giá KM : 1.680.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
Giá dao thớt chai lọ hộp

Giá: 2.200.000 VNĐ

Giá KM : 1.540.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
Bộ rổ kéo Cooking Agent cho cửa có bản lề

Giá: 4.609.000 VNĐ

Giá KM : 3.917.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%