Giá bát di động & cố định

GIÁ BÁT ĐỂ BÀN INOX 304 KOREA SB-500

Giá: 2.290.000 VNĐ

Giá KM : 1.707.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%
GIÁ BÁT ĐĨA ĐỂ BÀN EUROGOLD EU04500

Giá: 3.080.000 VNĐ

Giá KM : 2.157.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
MÂM XOAY HÌNH LÁ EUROGOLD M0202R MỞ PHẢI

Giá: 8.700.000 VNĐ

Giá KM : 6.097.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
BỘ RỔ GÓC LEMANS II CROM XOAY PHẢI 541.32.670

Giá: 15.246.000 VNĐ

Giá KM : 12.187.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 20%
GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH DẠNG CHỮ V EUROGOLD EP160

Giá: 1.440.000 VNĐ

Giá KM : 1.017.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 29%
GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH DẠNG CHỮ V EUROGOLD EP170

Giá: 1.550.000 VNĐ

Giá KM : 1.077.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 31%
GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH DẠNG CHỮ V EUROGOLD EP180

Giá: 1.640.000 VNĐ

Giá KM : 1.137.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 31%
GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH DẠNG CHỮ V EUROGOLD EP190

Giá: 1.800.000 VNĐ

Giá KM : 1.257.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH DẠNG CHỮ V EUROGOLD EP1100

Giá: 1.950.000 VNĐ

Giá KM : 1.357.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 30%
GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH DẠNG CHỮ V EUROGOLD EU01060

Giá: 800.000 VNĐ

Giá KM : 597.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 25%