Bộ khoá cửa & Tay nắm cửa

THÂN KHÓA NHỎ HAFELE 911.77.260

Giá: 374.000 VNĐ

Giá KM : 327.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 13%
THÂN KHÓA HAFELE CỬA VỆ SINH 911.02.157

Giá: 440.000 VNĐ

Giá KM : 387.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 12%
Tay nắm cửa chính đế dài Startec màu đen 903.78.163

Giá: 1.749.000 VNĐ

Giá KM : 1.487.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Tay nắm gạt inox 316, 903.98.536

Giá: 451.000 VNĐ

Giá KM : 407.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 10%
Tay nắm gạt có nắp che 903.99.723

Giá: 2.024.000 VNĐ

Giá KM : 1.727.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Tay nắm gạt Hafele 903.99.724

Giá: 1.881.000 VNĐ

Giá KM : 1.597.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Tay nắm cửa chính đế dài 316 – 903.78.588

Giá: 1.551.000 VNĐ

Giá KM : 1.317.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Bộ tay nắm đế dài inox 316 – 903.78.589

Giá: 1.430.000 VNĐ

Giá KM : 1.217.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Tay nắm cửa chính đế dài 316 – 903.78.591

Giá: 1.463.000 VNĐ

Giá KM : 1.247.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%