Phụ kiện cửa trượt , cửa xếp & cửa đi

PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT TRÙM NGOÀI HAFELE 50VF 400.51.120

Giá: 1.085.000 VNĐ

Giá KM : 967.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 11%
PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT XẾP HAFELE FOLD 40 MF 409.61.000

Giá: 4.138.000 VNĐ

Giá KM : 3.527.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Bộ phụ kiện cửa trượt silent 100B ( 100 kg ) lắp âm

Giá: 650.000 VNĐ

Giá KM : 557.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 14%
Bộ phụ kiện cửa trượt silent 100A ( 60 kg ) lắp nổi

Giá: 530.000 VNĐ

Giá KM : 457.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 14%
Bộ phụ kiện cửa trượt silent 60A ( 60 kg ) lắp nổi

Giá: 360.000 VNĐ

Giá KM : 307.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Bộ phụ kiện cửa trượt multif.silent

Giá: 730.000 VNĐ

Giá KM : 620.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Bộ phụ kiện cửa trượt multif.silent

Giá: 1.750.000 VNĐ

Giá KM : 1.480.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%