Phụ kiện cửa kính

BẢN LỀ THỦY LỰC HAFELE CÓ CHỨC NĂNG GIỮ CỬA 932.84.026

Giá: 3.201.000 VNĐ

Giá KM : 2.717.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
BẢN LỀ PHÒNG TẮM KÍNH HAFELE 90 ĐỘ 981.00.532

Giá: 1.520.000 VNĐ

Giá KM : 1.297.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
BẢN LỀ CABIN TẮM HAFELE 135 ĐỘ 981.00.522

Giá: 1.520.000 VNĐ

Giá KM : 1.297.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
BẢN LỀ CABIN KÍNH HAFELE 180 ĐỘ 981.00.512

Giá: 1.520.000 VNĐ

Giá KM : 1.297.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
BẢN LỀ TƯỜNG KÍNH HAFELE 90 ĐỘ 981.00.502

Giá: 927.000 VNĐ

Giá KM : 827.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 11%
KẸP KÍNH CABIN TẮM HAFELE 981.00.552

Giá: 380.000 VNĐ

Giá KM : 337.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 11%
KẸP KÍNH PHÒNG TẮM HAFELE 981.00.542

Giá: 380.000 VNĐ

Giá KM : 347.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 9%
KẸP TƯỜNG KÍNH HAFELE 981.00.562

Giá: 287.000 VNĐ

Giá KM : 267.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 7%
TAY NẮM PHÒNG TẮM KÍNH HAFELE 903.04.151

Giá: 804.000 VNĐ

Giá KM : 697.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 13%
Bộ bas kẹp kính-kính 489.81.100

Giá: 1.991.000 VNĐ

Giá KM : 1.697.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%