TAY NẮM CỬA HAFELE

Tay nắm gạt thiết kế nắp chụp tròn dạng vuông

Giá: 704.000 VNĐ

Giá KM : 590.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 16%
Tay nắm kéo chữ H CC-450mm

Giá: 720.000 VNĐ

Giá KM : 610.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Tay nắm kéo chữ H CC-400mm

Giá: 660.000 VNĐ

Giá KM : 560.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Tay nắm gạt nắp chụp tròn BLADE Màu vàng PVD

Giá: 4.411.000 VNĐ

Giá KM : 3.740.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Tay nắm gạt nắp chụp tròn BLADE chrome mờ

Giá: 3.850.000 VNĐ

Giá KM : 3.270.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Tay nắm gạt nắp chụp tròn GIAVA đen mờ

Giá: 2.970.000 VNĐ

Giá KM : 2.520.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Tay nắm gạt nắp chụp tròn WIND đen mờ

Giá: 3.333.000 VNĐ

Giá KM : 2.830.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Tay nắm gạt nắp chụp vuông FLASH Màu đen mờ

Giá: 1.584.000 VNĐ

Giá KM : 1.340.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Tay nắm gạt nắp chụp vuông FLASH Màu chrome mờ

Giá: 1.650.000 VNĐ

Giá KM : 1.400.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Tay nắm cửa chính đế dài Startec màu đen

Giá: 1.749.000 VNĐ

Giá KM : 1.480.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%