PHỤ KIỆN KÍNH

Tay nắm kéo chữ H CC-1000mm

Giá: 1.030.000 VNĐ

Giá KM : 870.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 16%
Tay nắm kéo chữ H CC-400mm

Giá: 660.000 VNĐ

Giá KM : 560.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Kẹp kính 90 độ tường-kính phòng tắm có bas

Giá: 230.000 VNĐ

Giá KM : 197.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 14%
Kẹp kính 90 độ tường-kính phòng tắm

Giá: 180.000 VNĐ

Giá KM : 150.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 17%
Kẹp kính 90 độ kính-kính phòng tắm

Giá: 350.000 VNĐ

Giá KM : 297.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Tay nắm kéo vuông phòng tắm kính Dim A = 450 B = 550

Giá: 1.474.000 VNĐ

Giá KM : 1.250.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Tay nắm kéo vuông phòng tắm kính Dim A = 300 B = 500

Giá: 1.397.000 VNĐ

Giá KM : 1.180.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 16%
Bản lề cửa phòng tắm 90 độ tường – kính

Giá: 590.000 VNĐ

Giá KM : 500.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Bộ bas kẹp kính-kính

Giá: 1.790.000 VNĐ

Giá KM : 1.520.000 VNĐ

 CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%
Bản lề sàn có chức năng giữ cửa 150kg

Giá: 2.030.000 VNĐ

Giá KM : 1.720.000 VNĐ

CALL 083 250 8889 SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN - CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT

- 15%