MÁY LỌC NƯỚC KAROFI

MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS I1 O-I127

Giá: 7.400.000 VNĐ

Giá KM : 6.287.000 VNĐ

Máy lọc nước Optimus i1 O-i127: Vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, Viện SKNN&MT - Bộ Y Tế đã cấp chứng nhận QCVN6-1 cho Máy lọc nước Karofi. Đây là Quy chuẩn quốc gia cao nhất về nước uống trực tiếp, lần đầu tiên cấp cho một thương hiệu máy lọc nước tại Việt Nam. Bếp Nam Sơn 77-79 Hoàng Quốc Việt tự hào là đại lý ủy quyền của Karofi Việt Nam! ĐT: 0123 250 8889 hoặc 0168 948 8990

- 15%
MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS I2 O – I229/U

Giá: 9.690.000 VNĐ

Giá KM : 8.237.000 VNĐ

Máy lọc nước Optimus i2 Máy 9 cấp (O-i229/U) :Vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, Viện SKNN&MT - Bộ Y Tế đã cấp chứng nhận QCVN6-1 cho Máy lọc nước Karofi. Đây là Quy chuẩn quốc gia cao nhất về nước uống trực tiếp, lần đầu tiên cấp cho một thương hiệu máy lọc nước tại Việt Nam. Bếp Nam Sơn 77-79 Hoàng Quốc Việt tự hào là đại lý ủy quyền của Karofi Việt Nam! ĐT: 0123 250 8889 hoặc 0168 948 8990

- 15%
MÁY LỌC NƯỚC TIÊU CHUẨN IRO 9 CẤP (KT-K9I-1A)

Giá: 6.990.000 VNĐ

Giá KM : 5.937.000 VNĐ

Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 9 cấp (KT-K9I-1A):Vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, Viện SKNN&MT - Bộ Y Tế đã cấp chứng nhận QCVN6-1 cho Máy lọc nước Karofi. Đây là Quy chuẩn quốc gia cao nhất về nước uống trực tiếp, lần đầu tiên cấp cho một thương hiệu máy lọc nước tại Việt Nam. Bếp Nam Sơn 77-79 Hoàng Quốc Việt tự hào là đại lý ủy quyền của Karofi Việt Nam! ĐT: 0123 250 8889 hoặc 0168 948 8990

- 15%
MÁY LỌC NƯỚC TIÊU CHUẨN IRO 9 CẤP (KT-K9I-1)

Giá: 7.620.000 VNĐ

Giá KM : 6.477.000 VNĐ

Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 9 cấp (KT-K9I-1):Vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, Viện SKNN&MT - Bộ Y Tế đã cấp chứng nhận QCVN6-1 cho Máy lọc nước Karofi. Đây là Quy chuẩn quốc gia cao nhất về nước uống trực tiếp, lần đầu tiên cấp cho một thương hiệu máy lọc nước tại Việt Nam. Bếp Nam Sơn 77-79 Hoàng Quốc Việt tự hào là đại lý ủy quyền của Karofi Việt Nam!

- 15%
MÁY LỌC NƯỚC BÁN CÔNG NGHIỆP 30L/H KT-KB30

Giá: 8.950.000 VNĐ

Giá KM : 6.707.000 VNĐ

Máy lọc nước Bán công nghiệp 30 l/h  KT-KB30 :Vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, Viện SKNN&MT - Bộ Y Tế đã cấp chứng nhận QCVN6-1 cho Máy lọc nước Karofi. Đây là Quy chuẩn quốc gia cao nhất về nước uống trực tiếp, lần đầu tiên cấp cho một thương hiệu máy lọc nước tại Việt Nam. Bếp Nam Sơn 77-79 Hoàng Quốc Việt tự hào là đại lý ủy quyền của Karofi Việt Nam! ĐT: 0123 250 8889 hoặc 0168 948 8990 

- 25%
MÁY LỌC NƯỚC BÁN CÔNG NGHIỆP 50L/H KT-KB50

Giá: 11.950.000 VNĐ

Giá KM : 10.157.000 VNĐ

Máy lọc nước Bán công nghiệp 50 l/h  KT-KB50 :Vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, Viện SKNN&MT - Bộ Y Tế đã cấp chứng nhận QCVN6-1 cho Máy lọc nước Karofi. Đây là Quy chuẩn quốc gia cao nhất về nước uống trực tiếp, lần đầu tiên cấp cho một thương hiệu máy lọc nước tại Việt Nam. Bếp Nam Sơn 77-79 Hoàng Quốc Việt tự hào là đại lý ủy quyền của Karofi Việt Nam! ĐT: 0123 250 8889 hoặc 0168 948 8990 

- 15%
MÁY LỌC NƯỚC BÁN CÔNG NGHIỆP 75L/H KT-KB75

Giá: 14.950.000 VNĐ

Giá KM : 12.707.000 VNĐ

Máy lọc nước Bán công nghiệp 75 l/h  KT-KB75 :Vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, Viện SKNN&MT - Bộ Y Tế đã cấp chứng nhận QCVN6-1 cho Máy lọc nước Karofi. Đây là Quy chuẩn quốc gia cao nhất về nước uống trực tiếp, lần đầu tiên cấp cho một thương hiệu máy lọc nước tại Việt Nam. Bếp Nam Sơn 77-79 Hoàng Quốc Việt tự hào là đại lý ủy quyền của Karofi Việt Nam! ĐT: 0123 250 8889 hoặc 0168 948 8990 

- 15%
MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS I2 9 CẤP (O-i229/A)

Giá: 9.070.000 VNĐ

Giá KM : 7.707.000 VNĐ

Máy lọc nước Optimus i2 Máy 9 cấp (O-i229/A) :Vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, Viện SKNN&MT - Bộ Y Tế đã cấp chứng nhận QCVN6-1 cho Máy lọc nước Karofi. Đây là Quy chuẩn quốc gia cao nhất về nước uống trực tiếp, lần đầu tiên cấp cho một thương hiệu máy lọc nước tại Việt Nam. Bếp Nam Sơn 77-79 Hoàng Quốc Việt tự hào là đại lý ủy quyền của Karofi Việt Nam! ĐT: 0123 250 8889 hoặc 0168 948 8990

- 15%
MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS I2 8 CẤP (O-i228)

Giá: 8.720.000 VNĐ

Giá KM : 7.417.000 VNĐ

Máy lọc nước Optimus i2 Máy 8 cấp (O-i228) :Vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, Viện SKNN&MT - Bộ Y Tế đã cấp chứng nhận QCVN6-1 cho Máy lọc nước Karofi. Đây là Quy chuẩn quốc gia cao nhất về nước uống trực tiếp, lần đầu tiên cấp cho một thương hiệu máy lọc nước tại Việt Nam. Bếp Nam Sơn 77-79 Hoàng Quốc Việt tự hào là đại lý ủy quyền của Karofi Việt Nam!

- 15%
MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS I2 7 CẤP (O-i227)

Giá: 8.410.000 VNĐ

Giá KM : 7.147.000 VNĐ

Máy lọc nước Optimus i2 Máy 7 cấp (O-i227) :Vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, Viện SKNN&MT - Bộ Y Tế đã cấp chứng nhận QCVN6-1 cho Máy lọc nước Karofi. Đây là Quy chuẩn quốc gia cao nhất về nước uống trực tiếp, lần đầu tiên cấp cho một thương hiệu máy lọc nước tại Việt Nam. Bếp Nam Sơn 77-79 Hoàng Quốc Việt tự hào là đại lý ủy quyền của Karofi Việt Nam! ĐT: 0123 250 8889 hoặc 0168 948 8990

- 15%
Trang 3 trên 41234