CHẬU BẾP HAFELE

Chậu inox âm bàn Hafele Rhino HS-S7744

Giá: 7.670.000 VNĐ

Giá KM : 6.500.000 VNĐ

http://bepnamson.net là đại lý ủy quyền HAFELE, chỉ cấp hàng chính hãng! 0168 948 8990

- 15%
Chậu rửa bát Hafele Rhino HS-S8749

Giá: 8.020.000 VNĐ

Giá KM : 6.800.000 VNĐ

http://bepnamson.net là đại lý ủy quyền HAFELE, chỉ cấp hàng chính hãng! 0168 948 8990

- 15%
Chậu rửa inox Hafele Rhino HS-S8745

Giá: 8.190.000 VNĐ

Giá KM : 6.960.000 VNĐ

http://bepnamson.net là đại lý ủy quyền HAFELE, chỉ cấp hàng chính hãng! 0168 948 8990

- 15%
CHẬU RỬA INOX HAFELE TORINO HS-S11848

Giá: 5.355.000 VNĐ

Giá KM : 4.550.000 VNĐ

http://bepnamson.net là đại lý ủy quyền HAFELE, chỉ cấp hàng chính hãng! 0168 948 8990

- 15%
Chậu rửa bát Hafele Torino HS-S7848

Giá: 4.600.000 VNĐ

Giá KM : 3.900.000 VNĐ

http://bepnamson.net là đại lý ủy quyền HAFELE, chỉ cấp hàng chính hãng! 0168 948 8990

- 15%
Chậu rửa inox Rose HS-S11650

Giá: 6.100.000 VNĐ

Giá KM : 5.150.000 VNĐ

http://bepnamson.net là đại lý ủy quyền HAFELE, chỉ cấp hàng chính hãng! 0168 948 8990

- 16%
Chậu rửa bát Hafele Rose HS-S8650

Giá: 4.740.000 VNĐ

Giá KM : 4.020.000 VNĐ

http://bepnamson.net là đại lý ủy quyền HAFELE, chỉ cấp hàng chính hãng! 0168 948 8990

- 15%
CHẬU RỬA BÁT HAFELE EROS HS-G8650

Giá: 8.580.000 VNĐ

Giá KM : 7.290.000 VNĐ

http://bepnamson.net là đại lý ủy quyền HAFELE, chỉ cấp hàng chính hãng! 0168 948 8990

- 15%
Chậu đá Hafele Eros HS-G11650

Giá: 9.900.000 VNĐ

Giá KM : 8.400.000 VNĐ

http://bepnamson.net là đại lý ủy quyền HAFELE, chỉ cấp hàng chính hãng! 0168 948 8990

- 15%